Đề xuất cho vay tiền nước sạch lên đến 25 triệu đồng

Theo đề xuất, người dân sẽ được vay số tiền lên đến 25 triệu đồng để sử dụng cho nước sạch. Điều này được đề cập trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng về tín dụng nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đề nghị cấp cho công dân một khoản vay tối đa 25 triệu đồng để sử dụng cho việc mua nước sạch.

Gợi ý vay số tiền tối đa là 25 triệu đồng để sử dụng cho nước sạch. Có những người và điều kiện cụ thể để có thể vay số tiền này.

– Những người có thể vay vốn là các hộ gia đình sống ở vùng nông thôn theo quy định của địa phương (gọi chung là khách hàng). Vùng nông thôn được xác định là khu vực không bao gồm các phường thuộc thị xã, quận và thành phố.

– Điều kiện mượn tiền:

– Người dân sinh sống hợp pháp ở khu vực nông thôn mà chưa có hệ thống cấp nước sạch hoặc hệ thống vệ sinh gia đình bị hư hỏng cần được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, hoặc sửa chữa.

Đang được quan tâm  Itfa là gì?

Người mượn tiền cần phải có sự xác nhận từ Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thuộc đúng đối tượng và đáp ứng đủ các điều kiện để có thể nhận chính sách tín dụng.

Phương pháp cấp vốn cho việc cung cấp nước sạch.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay bằng cách trực tiếp cho vay và ủy thác một số công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị – xã hội.

Giới hạn tài chính cho mượn tiền dùng cho nhu cầu nước sạch đã được nâng lên 25 triệu đồng.

Khách hàng nhận được cấp vay cho 02 dự án được đề cập trong Điều 1 Quyết định này.

Mức vay tối đa cho mỗi công trình là 25 triệu đồng/khách hàng. Khách hàng có thể vay nhiều lần nhưng không được vượt quá giới hạn vay tối đa của mỗi công trình.

Theo Quyết định 1205/QĐ-TTg năm 2018, Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được sửa đổi và bổ sung tại Điều 1. Theo đó, mức vốn được cấp vay cho mỗi loại công trình đã được tăng lên tối đa là 10 triệu đồng/hộ.

Đang được quan tâm  Tiền giấy là gì?

Do đó, trong thời gian tới, người dân sẽ có cơ hội vay một khoản tiền để sử dụng dịch vụ nước sạch lên đến 25 triệu đồng.

Tiền mặt cấp vay, hoàn trả khoản nợ cho dịch vụ nước tinh khiết.

Tiền cho mượn và trả nợ là đồng đồ Việt.

Thời gian cho mượn tiền cho nước uống.

Thời gian mà Ngân hàng Chính sách xã hội cho phép khách hàng vay là tùy thuộc vào thoả thuận, nhưng thời hạn tối đa là 05 năm (60 tháng).

Lãi suất cho mượn tiền để mua nước không phải lãi suất thấp.

1. Tỷ lệ lợi nhuận cho việc cho vay là 9,0% mỗi năm.

2. Lãi suất nợ chậm trả là 130% so với lãi suất được cho vay.

Đảm bảo về số tiền vay: Khách hàng mượn tiền theo quy định trong quyết định này không cần thực hiện các biện pháp đảm bảo về số tiền vay.

Nguồn tài chính để cho mượn

Nguồn tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội được thu thập từ ngân sách Nhà nước thông qua việc cung cấp khoản bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý theo quy định.

Đang được quan tâm  Tiền thu là gì?

Mỗi năm, nguồn vốn của ngân sách địa phương được gửi gắm vào Ngân hàng Chính sách xã hội để cấp vay theo Quyết định này.

Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Phân loại các khoản nợ và giải quyết những khoản nợ gặp rủi ro.

Tuân thủ theo các quy định pháp luật đang có về phân loại và giải quyết các khoản nợ có nguy cơ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tài liệu vay tiền, quy trình và thủ tục cho vay, thời hạn trả nợ, số tiền trả hàng tháng, kéo dài nợ, chuyển nợ sau thời hạn.

Văn bản hướng dẫn từ Ngân hàng Chính sách xã hội liên quan đến việc vay vốn có nội dung về hồ sơ, trình tự và thủ tục, kỳ hạn và mức trả nợ, gia hạn và chuyển nợ quá hạn. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo quy trình đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.

Hãy kiểm tra thêm ở bản thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp tín dụng để thực hiện Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2045.