Mô tả sản phẩm

Vòng tay vàng trắng hình xoắn ốc đinh kim cương - Siam Panarai
Tổng trọng lượng : 12.76550 grs
Trọng lượng 18K : 12.63590 grs
Trọng lượng đá : 0.12960 grs
Chất liệu : Vàng 18K(75%) + Kim cương ( DFP6 + DFP4 )

Sản phẩm thuộc bộ sưu tập Siam Panarai 2020