Mô tả sản phẩm

Vòng cổ trắng hình xoắn ốc đinh kim cương - Siam Panarai -GIA cho viên chính
Tổng trọng lượng : 44.82700 grs
Trọng lượng 18K : 44.26920 grs
Trọng lượng đá : 0.55780 grs
Chất liệu : Vàng 18K(75%) + Kim cương ( DFP6 + DFP4+ DDGI5 ) GIA : Seri stone: 2356392523

Sản phẩm thuộc bộ sưu tập Siam Panarai 2020