Mô tả sản phẩm

Nhẫn vàng trắng hình xoắn ốc đinh kim cương - Siam Panarai -GIA cho viên chính
Tổng trọng lượng : 7.69030 grs
Trọng lượng 18K : 7.52710 grs
Trọng lượng đá :0.16320 grs
Chất liệu : Vàng 18K(75%) + Kim cương ( DFP6 + DFP4+ DDGI5 )

Sản phẩm thuộc bộ sưu tập Siam Panarai 2020