Mô tả sản phẩm

Tổng trọng lượng : 5.5759 grs
Trọng lượng vàng 24K : 5.2959 grs
Trọng lượng vàng 18K : 0.48 grs
Trọng lượng đá : 0.0040 grs
Chất liệu : Vàng 24K(99.9% ) + Vàng 18K (75%) + Đá DFP6 (Kim cương nhỏ )

Sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập Vòng Tròn Tình Yêu (Circle - Chain of Love )