Mô tả sản phẩm

Tổng trọng lượng : 10.70090 grs
Trọng lượng vàng 24K : 9.80090 grs
Trọng lượng đá : 0.90000 grs
Chất liệu : Vàng 24K(99.9% ) + Đá OPP3 ( Đá Opal - Mắt mèo màu hồng )

Sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập Con Rắn (Serphent)