Mô tả sản phẩm

Trọng lượng : 5.23640 grs
Chất liệu : Vàng 24K(99,9%)

Sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập Sarphent