Mô tả sản phẩm

Hoa tai Vàng 24K một bên  biểu  chữ Prima BST Mono Chic 111E3951