Mô tả sản phẩm

Tổng trọng lượng : 4.1752 grs
Trọng lượng vàng 24K : 2.1352 grs
Trọng lượng vàng 18K : 2.04 grs
Trọng lượng đá : 0.0080 grs
Chất liệu : Vàng 24K(99.9% ) + Vàng 18K (75%) + Đá DFP6 (Kim cương nhỏ )

Sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập Vòng Tròn Tình Yêu (Circle - Chain of Love )