Mô tả sản phẩm

Tổng trọng lượng : 7.16310 grs
Trọng lượng vàng 24K : 5.29310 grs
Trọng lượng vàng 18K : 1.27000 grs
Trọng lượng đá : 0.60000 grs
Chất liệu : Vàng 24K(99.9% ) + Vàng 18K (75%) + Đá OPP3 ( Đá Opal - Mắt mèo màu hồng )

Sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập Con Rắn (Serphent)