Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật này quy định cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng trang web này và các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng tôi có nên yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định mà bạn có thể được xác định khi sử dụng Trang web này không; bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Nếu bạn chọn sử dụng trang web này và các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và danh tính bao gồm:

Tên, địa chỉ, địa chỉ email và thông tin liên hệ cơ bản khác của bạn.

Thông tin liên lạc và các tin nhắn khác, bao gồm cả thư từ giữa Industrial Jewelry và bạn.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân mà chúng tôi thu thập, bao gồm địa chỉ IP của bạn, dữ liệu đăng nhập máy tính, số liệu thống kê về số lần xem trang, lưu lượng truy cập đến và từ trang web này và các trang riêng lẻ trên trang web này và dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập thông qua cookie hoặc các phương tiện khác .

Thông tin chung về sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã đăng ký nhận.

3. VIỆC SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để:

Cung cấp các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi.

Giải quyết tranh chấp, tính và thu phí, khắc phục sự cố.

Xác minh danh tính của bạn và thông tin bạn cung cấp.

Khuyến khích trải nghiệm trực tuyến an toàn và thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Cải thiện các sản phẩm / dịch vụ và trải nghiệm khách hàng của chúng tôi và thông báo cho bạn về các sản phẩm / dịch vụ và các cập nhật của chúng tôi.

Cung cấp cho bạn thông tin có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi.

Truyền đạt các khuyến mại và tiếp thị cho bạn

4. LIÊN KẾT BÊN NGOÀI

Đôi khi, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web của bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các trang web liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của mình và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

5. THAY ĐỔI

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này.